Amlinelliad o'r testun

 • Podlediadau a Fideos Ymarfer / Practice Podcasts and Videos

  Podlediadau a fideos i'ch helpu chi ymarfer eich geirfa a'ch patrymau Cymraeg.

  Podcasts and videos to help you practice your Welsh vocabulary and patterns.

  gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg


  • Podlediadau lefel Mynediad a Sylfaen- De/ Mynediad and Sylfaen level podcasts - South Wales

   Podlediadau

   Cyfres o bodlediadau sain i'ch helpu chi i ymarfer patrymau dych chi wedi'u dysgu yn y dosbarth. Gallwch eu llwytho i'ch ffôn symudol, eich llechen, eich iPod neu'ch cyfrifiadur.

   A set of audio podcasts to help you practise patterns that you've learned in class.  You can download them to your mobile phone, tablet, iPod or computer.

  • Cardiau Fflach Geirfa/ Vocabulary Flash Cards

   Geirfa

   Cyfres o fideos i'ch helpu chi i ymarfer geirfa. Gallwch eu llwytho i'ch ffôn symudol, eich llechen, eich iPod neu'ch cyfrifiadur.

   A set of videos to help you practise your vocabulary.  You can download them to your mobile phone, tablet, iPod or computer.