Amlinelliad o'r testun

 • Gêm yr Wythnos

  Gêm yr Wythnos

  • Gêm Trefnu Geiriau 23

    

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm Trefnu Geiriau 32

  • Y pwnc hwn

   Gêm 31

   Pôs Croeseiriau Campau Olympaidd

   Gwibio

   Cliciwch ar y llun i agor y pôs.

   Click on the photo to open the puzzle.

  • Gêm Trefnu Geiriau 30

  • Pôs Croeseiriau Tymhorol

   Ar lan y môr

   Cliciwch ar y llun i agor y pôs

   Click on the photo to open the puzzle

  • Gêm Trefnu Geiriau 28

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm Trefnu Geiriau 27

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm Trefnu Geiriau 26

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm Trefnu Geiriau 25

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod. Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain.

   Open the game by clicking on the link below. Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio.

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm Trefnu Geiriau 24

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod. Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain.

   Open the game by clicking on the link below. Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio.

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm Trefnu Geiriau 22

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.
   Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain. 
   Open the game by clicking on the link below.
   Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio.

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 21

   23 Hydref 2015

   Pôs Croeseiriau Diwedd Tymor
   End of Term Crossword Puzzle

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Open the game by clicking on the link below.

    

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 20

   28 Medi 2015

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.
   Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain. 
   Open the game by clicking on the link below.
   Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio.

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 19

   13 Medi 2015

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.
   Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain. 
   Open the game by clicking on the link below.
   Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio.

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 18

   29 Gorffennaf 2015
   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.
   Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain.  A peidiwch ag anghofio am yr atalnodi!
   Open the game by clicking on the link below.
   Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio. And don't forget about the punctuation!
   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 17

   29 Gorffennaf 2015

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain.  A peidiwch ag anghofio am yr atalnodi!

   Open the game by clicking on the link below.

   Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio. And don't forget about the punctuation!

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 16

   1 Gorffennaf 2015

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain.  A peidiwch ag anghofio am yr atalnodi!

   Open the game by clicking on the link below.

   Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio. And don't forget about the punctuation!

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 15

   9 Mehefin 2015

   Pôs Croeseiriau Diwedd Tymor

   End of Term Crossword Puzzle

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Open the game by clicking on the link below.


   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 14

   15 Mai 2015

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain. Mae dwy linell o gân boblogaidd i blant yr wythnos hon - a peidiwch ag anghofio am yr atalnodi!

   Open the game by clicking on the link below.

   Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio. There are two lines from a popular children's song this week - and don't forget about the punctuation!

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 13

   26 Ebrill 2015

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain. Mae dau gymal byr yr wythnos hon - a peidiwch ag anghofio am yr atalnodi!

   Open the game by clicking on the link below.

   Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio. There are two short phrases this week - and don't forget about the punctuation!

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 12

   30 Mawrth 2015

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain. Mae dau gymal byr yr wythnos hon - a peidiwch ag anghofio am yr atalnodi!

   Open the game by clicking on the link below.

   Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio. There are two short phrases this week - and don't forget about the punctuation!

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 11

   Pôs Croeseiriau Gŵyl Dewi

   St David's Day Crossword Puzzle

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Open the game by clicking on the link below.

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 10

   20 Chwefror 2015
   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain. Mae dwy frawddeg fer yr wythnos hon - a peidiwch ag anghofio am yr atalnodi!


   Open the game by clicking on the link below.

   Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio. There are two short sentences this week - and don't forget about the punctuation!

   ©Prifysgol De Cymru

    

  • Gêm 9

   5 Ionawr 2015

   Pôs Croeseiriau

   Crossword Puzzle

   Y Gêm Fawr

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Open the game by clicking on the link below.

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 8

   26 Ionawr 2015

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain. Mae dwy frawddeg fer yr wythnos hon - a peidiwch ag anghofio am yr atalnodi!


   Open the game by clicking on the link below.

   Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio. There are two short sentences this week - and don't forget about the punctuation!

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 7

   9 Ionawr 2015

   Pôs Croeseiriau'r Tywydd.

   Weather Crossword Puzzle.

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Open the game by clicking on the link below.

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 6

   29 Rhagfyr 2014

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Yr wythnos hon eto, mae deialog byr. Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain.

   Open the game by clicking on the link below.

   This week again, there's a short dialogue. Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio.

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 5

   9 Rhagfyr 2014

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Yr wythnos hon, mae deialog byr. Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain.

   Open the game by clicking on the link below.

   This week, there's a short dialogue. Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio.

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 4

   2 Rhagfyr 2014

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain.

   Open the game by clicking on the link below.

   Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio.

   ©Prifysgol De Cymru

  • Gêm 3

   21 Tachwedd 2014

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Mae gêm yr wythnos hon ychydig yn fwy anodd! Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain.

   Open the game by clicking on the link below.

   This week's game is a little harder! Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio.

  • Gêm 2

   4 Tachwedd 2014

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod. Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain.

   Open the game by clicking on the link below. Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio.

  • Gêm 1

   29 Hydref 2014

   Agorwch y gêm drwy glicio ar y ddolen isod.

   Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y sain.

   Open the game by clicking on the link below.

   Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio.