Amlinelliad o'r testun

 • Cyffredinol

  Labeli a sticeri i'w hargraffu a'u defnyddio 

  Labels and stickers for you to print out and use

  • Testun 1

   Rhestr gyflawn o'r eirfa a geir yn y labeli isod.

   Cliciwch ar y llun.

   A complete list of the vocabulary included in the labels below.

   Click on the picture.

     

   • Testun 2

    Labeli ar thema 'Dillad.'

    Croeso i chi eu hargraffu a'u gosod o gwmpas y tŷ!

    Cliciwch ar y llun isod.

    Labels on 'Clothes' theme.

    Why not print them out and use them around the house!

    Click on the picture below.

    • Testun 3

     Labeli ar thema 'Y Corff.'

     Croeso i chi eu hargraffu a'u gosod o gwmpas y tŷ!

     Cliciwch ar y llun isod.

     Labels on 'The Body' theme.

     Why not print them out and use them around the house!

     Click on the picture below.

     • Testun 4

      Dangos y pwnc 1 yn unig

      Labeli ar thema 'Y Cartre.'

      Croeso i chi eu hargraffu a'u gosod o gwmpas y tŷ!

      Cliciwch ar y llun isod.

      Labels on 'The Home' theme.

      Why not print them out and use them around the house!

      Click on the picture below