Amlinelliad o'r testun

 • Atebion Arholiad Sylfaen/ Sylfaen Exam Answers

  Atebion

  Fideo byr i'ch helpu chi ymarfer atebion ar gyfer Arholiad Defnyddio'r Gymraeg CBAC, lefel Sylfaen. Gallwch ei gwylio ar eich ffôn neu'ch llechen neu ei chwarae ar eich cyfrifiadur.

  A short video to help you practise your answers for the WJEC Using Welsh exam, Sylfaen level. You can view it on your phone or tablet or just play it on your computer.

  gan Maldwyn Pate

 • Gwallau Cyffredin Sylfaen/ Common Sylfaen Mistakes

  Cyflwyniad PowerPoint i'ch helpu gyda rhai o'r gwallau mwya cyffredin ar lefel Sylfaen.

  A PowerPoint presentation to help you with some of the most common mistakes at Sylfaen level.

  gan Maldwyn Pate

 • Podlediadau Lefel Mynediad a Sylfaen/ Mynediad and Sylfaen level podcasts

  Podlediadau lefel Mynediad a Sylfaen i'ch helpu chi ymarfer eich Cymraeg.

  Mynediad and Sylfaen level podcasts to help you practise your Welsh.

  Cynhyrchwyd gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg

 • Cwestiynau Arholiad Sylfaen / Sylfaen Exam Questions

  Ymarfer rhyngweithiol i baru'r ateb cywir gyda'r cwestiwn.

  An interactive exercise to match the correct answer with the question.

  gan Sylfia Fisher

 • Atebion 'Yes'/ 'Yes' Answers

  Gweithgaredd rhyngweithiol i ymarfer atebion 'Yes'.  Ar gyfer arholiad Defnyddio'r Gymraeg CBAC, lefel Sylfaen.

  An interactive exercise to practise 'Yes' answers.  For WJEC's Defnyddio'r Gymraeg exam, Sylfaen level.

  gan Sylfia Fisher

 • Cadw'n Heini!/ Keeping Fit!

  Ymarfer Llenwi'r Bylchau.

  Gap-filling exercise.

  gan Sylfia Fisher

 • Tasai hi'n braf.../ If it were fine...

  Gweithgaredd rhyngweithiol i ymarfer yr Amodol: Baswn i / Taswn i.

  An interactive exercise to practise the conditional tense.

  gan Sylfia Fisher

 • Trafod Tabl/ Discussing an information table

  Cwis i ymarfer Trafod Tabl ar gyfer arholiad Defnyddio'r Gymraeg CBAC, lefel Sylfaen.

  A quiz to practice Trafod Tabl for the WJEC's Defnyddio'r Gymraeg exam, Sylfaen level.

  gan Sylfia Fisher