Danfonwch fideos o'ch dosbarthiadau aton ni

Send us videos of your class

Eich fideo

Eich dosbarth ar fideo! Your class on video!

Danfonwch fideo byr o’ch dosbarth aton ni.  Dyn ni eisiau i chi, y dysgwyr, gyflwyno'ch dosbarth ar fideo a danfon y clip fideo aton ni er mwyn i ni ei rannu â phawb arall. Mae'n siŵr y bydd eich tiwtor yn barod iawn i helpu!

Send us a short fideo of your class!  We’d like you, learners, to talk about your Welsh class on video and to send us your video clip so that we can share it with everyone else. Your tutor will probably be very happy to help!

Edrychwch ar y fideos mae rhai dosbarthiadau wedi anfon aton ni.

Look at the videos some classes have sent us.