Adnoddau defnyddiol i'ch helpu chi i ddysgu ac ymarfer Cymraeg

Useful resources to help you learn and practice your Welsh

Sgwrsio mewn caffi

Deialogau ac ymarferion lefel Sylfaen.
Sylfaen level dialogues and exercises.

 

Caffi Rhyd-y-bont

Rhyd-y-bont

Opera sebon ar gyfer dysgwyr lefel Sylfaen, yn dilyn hynt myfyrwyr mewn dosbarth Cymraeg. Cliciwch ar y logo.

Os dych chi eisiau nabod y cymeriadau yn well, beth am wrando ar benodau cynharach 'Rhyd-y-bont' yn yr adran Mynediad drwy glicio yma.

A soap opera for Sylfaen level learners, following a group of students in a Welsh class. Click on the logo.

If you'd like to get to know the characters better, why not listen to earlier episodes of 'Rhyd-y-bont' in the Mynediad section by clicking here.

Clawr Geirfa Gyflym 2 Clawr

Cliciwch ar y llun i agor Geirfa Gyflym 2.

Os oes iPad neu iPhone gyda chi, mae Geirfa Gyflym 2 yn awr ar gael ar iBooks.

Click on the picture to open Geirfa Gyflym 2

If you have an iPad or an iPhone, Geirfa Gyflym 2 is now available on iBooks.

Os oes Kindle gyda chi, cliciwch ar y teitl coch ar y chwith i'r llun a lawrlwythwch y ffeil i'ch Kindle.

If you have a Kindle, click on the red title to the left of the photo and download the file to your Kindle.

gan Maldwyn Pate

Gweithgareddau i'ch helpu chi ymarfer eich Cymraeg.

Activities to help you practise your Welsh.

Deunyddiau darllen addas ar gyfer dysgwyr lefel Sylfaen.

Suitable reading material for Sylfaen level learners.

Darllen