Dewiswch hwn os dych chi eisiau gwybodaeth gyffredinol am ddysgu Cymraeg ar lefel Mynediad.

Choose this if you would like general information about learning Welsh at Mynediad level.

Mynediad

Gwybodaeth am Arholiad Defnyddio'r Gymraeg: Mynediad 2015

Information about the Entry level 'Using Welsh' exam 2015

Gwybodaeth am Lwybr Credydau CBAC

Information about the WJEC Credit Pathway