Gweithgareddau ymarfer ar gyfer siaradwyr lefel Hyfedredd

Yma, gallwch ofyn cwestiynau, rhoi awgrymiadau a sylwadau eraill am Y Bont.

I gael mynediad i'r Stafell Sgwrsio, bydd rhaid i chi gael cyfrif ar Y Bont. Gallwch greu cyfrif eich hunan drwy glicio ar 'Creu Cyfrif Newydd' yn y blwch pinc ar y dudalen Hafan.

Ar ôl i chi greu cyfrif, dewch yn ôl i'r dudalen hon a chliciwch ar 'Stafell Sgwrsio Hyfedredd' (mewn coch ar y chwith) ac yna, yn y blwch gwyrdd ('Gosodiadau') ar y gwaelod ar y chwith, cliciwch ar 'Gweinyddu'r Cwrs' ac yna ar 'Cofrestrwch fi ar y cwrs hwn'.  Byddwch chi'n derbyn ebost i ddweud eich bod wedi cofrestru a .... bant â chi!