Gweithgareddau i ymarfer geirfa a geir yn unedau Cwrs Uwch 1 y De-ddwyrain. Cynhwysir hefyd geirfa a gododd yn ystod y sesiynau. Mae'r eirfa hon yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n astudio'r Gymraeg ar lefel Uwch 1. Cliciwch ar y llun isod.

Geirfa

Gweithgareddau i ymarfer geirfa a geir yn unedau Cwrs Uwch 2 y De-ddwyrain. Cynhwysir hefyd geirfa a gododd yn ystod y sesiynau. Mae'r eirfa hon yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n astudio'r Gymraeg ar y lefel Uwch 2 neu lefel Meistroli. Cliciwch ar y llun isod.

Geirfa


Gweithgareddau i ymarfer patrymau iaith, lefel Uwch

Llyfrau addas ar gyfer dysgwyr lefel Uwch.

Darllen

Yma, gallwch ofyn cwestiynau, rhoi awgrymiadau a sylwadau eraill am Y Bont.

I gael mynediad i'r Stafell Sgwrsio, bydd rhaid i chi gael cyfrif ar Y Bont. Gallwch greu cyfrif eich hunan drwy glicio ar 'Creu Cyfrif Newydd' yn y blwch pinc ar y dudalen Hafan.
Ar ôl i chi greu cyfrif, dewch yn ôl i'r dudalen hon a chliciwch ar 'Stafell Sgwrsio Uwch' (mewn coch ar y chwith) ac yna, yn y blwch gwyrdd ('Gosodiadau') ar y gwaelod ar y chwith, cliciwch ar 'Gweinyddu'r Cwrs' ac yna ar 'Cofrestrwch fi ar y cwrs hwn'.  Byddwch chi'n derbyn ebost i ddweud eich bod wedi cofrestru a .... bant â chi!