Yn y categori hwn mae gwybodaeth gyffredinol ac adnoddau o bob math. Cliciwch ar yr opsiynau isod. Mae yma wybodaeth gyffredinol sy'n berthnasol i ddysgwyr ar Lefel Canolradd. Hefyd, mae yma adnoddau defnyddiol a gweithgareddau newydd i'ch helpu chi i ymarfer a datblygu eich sgiliau Cymraeg.

(adnoddau - resources; gweithgareddau - activities; gwybodaeth - information)

Cofiwch ddefnyddio'r stafell sgwrsio i sgwrsio â dysgwyr eraill a thiwtoriaid.

Yma, gallwch ofyn cwestiynau, rhoi awgrymiadau a sylwadau eraill am Y Bont.  Bydd rhaid i chi greu cyfrif os dych chi eisiau mynd i mewn i'r Stafell Sgwrsio.

I gael mynediad i'r Stafell Sgwrsio, bydd rhaid i chi gael cyfrif ar Y Bont. Gallwch greu cyfrif eich hunan drwy glicio ar 'Creu Cyfrif Newydd' yn y blwch pinc ar y dudalen Hafan.
Ar ôl i chi greu cyfrif, dewch yn ôl i'r dudalen hon a chliciwch ar 'Stafell Sgwrsio Canolradd' (mewn coch ar y chwith) ac yna, yn y blwch gwyrdd ('Gosodiadau') ar y gwaelod ar y chwith, cliciwch ar 'Gweinyddu'r Cwrs' ac yna ar 'Cofrestrwch fi ar y cwrs hwn'.  Byddwch chi'n derbyn ebost i ddweud eich bod wedi cofrestru a .... bant â chi!