Croeso i Adran y Dysgwr        

Welcome to the Learner's Section

 

  

Ymarferion, gemau a deunyddiau eraill i'ch helpu chi ymarfer eich Cymraeg. Dewiswch eich lefel a bant â chi!

Exercises, games and other material to help you practise your Welsh. Select your level and away you go!  

 

 

Newydd: Rhyd-y-bont Sylfaen!

New: Rhyd-y-bont Sylfaen!

Rhydybont

 

Opera Sebon - 'Rhyd-y-bont' - Soap Opera

Cliciwch yma ar gyfer Rhyd-y-bont Mynediad ac yma ar gyfer Rhyd-y-bont Sylfaen

Click here for Rhyd-y-bont Mynediad and here for Rhyd-y-bont Sylfaen

-oOo-