Yn y categori hwn mae gwybodaeth gyffredinol ac adnoddau o bob math ar gyfer dysgwyr ar Lefel Sylfaen.

In this category you can choose from the two options below. This is where you'll find general information relating to Lefel Sylfaen. Also, this is where you can access all kinds of useful resources and activities to help you practise and develop your Welsh language skills.

Don't forget that you can also use the stafell sgwrsio (chat room) to chat to other learners and tutors.

Yma, gallwch ofyn cwestiynau, rhoi awgrymiadau a sylwadau eraill am Y Bont.  Bydd rhaid i chi greu cyfrif os dych chi eisiau mynd i mewn i'r Stafell Sgwrsio.

Here, you can ask questions, make suggestions or other comments about Y Bont. You'll need to create an account in order to enter the Chat Room.

I gael mynediad i'r Stafell Sgwrsio, bydd rhaid i chi gael cyfrif ar Y Bont. Gallwch greu cyfrif eich hunan drwy glicio ar 'Creu Cyfrif Newydd' yn y blwch pinc ar y dudalen Hafan.
Ar ôl i chi greu cyfrif, dewch yn ôl i'r dudalen hon a chliciwch ar 'Stafell Sgwrsio Sylfaen' (mewn coch ar y chwith) ac yna, yn y blwch gwyrdd ('Gosodiadau') ar y gwaelod ar y chwith, cliciwch ar 'Gweinyddu'r Cwrs' ac yna ar 'Cofrestrwch fi ar y cwrs hwn'.  Byddwch chi'n derbyn ebost i ddweud eich bod wedi cofrestru a .... bant â chi!

To gain access to the Chat Room, you'll need to have an account on Y Bont.  You can create your own account by clicking on 'Create new account' in the pink loggin box on the home page.
After you've created your account, return to this page and clic on 'Stafell Sgwrsio Sylfaen (in red on the left) and then, in the green 'Settings' box on the bottom left, click on 'Course administration' and then 'Enrol me on this course'.  You should then get an email to confirm this and you can join the chat room.