Un, dau, tri - hwyl a sbri

Rhaglen hyfforddiant iaith Gymraeg i ymarferwyr gofal plant.

Childcare practitioners' Welsh language training programme.

Dyma gyfres o ymarferion sy'n cyd-fynd â chwrs newydd ar gyfer pobl sy'n gweithio ym maes addysgu'r blynyddoedd cynnar.  Nod y cwrs yw sicrhau bod ymarferwyr yn teimlo'n hyderus wrth ddefnyddio Cymraeg elfennol gyda phlant o dan 5 oed. Bydd y rhan fwyaf o'r ymarferion hefyd yn addas i ddysgwyr sy'n dilyn y cwrs 'Cymraeg o'r Crud'.  Dylid defnyddio'r ymarferion isod i adolygu'r iaith a ddysgir ym mhob sesiwn.

Here is a series of exercises to help learners on the Un, Dau, Tri....Hwyl a Sbri course - a new course designed especailly for early years practitoners.   The aim of the course is that the practitioners feel confident using basic Welsh with children under five.  The majority of the exercises will also be relevant for learners on 'Cymraeg o'r Crud' courses.  The following exercises should be used for revision.