...

Welcome

Tiwtor       Dysgwr / Learner

 

Platfform e-ddysgu cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion.

  • Ydych chi’n dysgu Cymraeg?
  • Hoffech chi ddysgu Cymraeg?
  • Ydych chi’n diwtor Cymraeg i Oedolion?

Cliciwch ar Tiwtor neu Dysgwr uchod i gael gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer pob lefel.

A national Welsh for Adults e-learning platform.

  • Are you learning Welsh?
  • Would you like to learn Welsh?
  • Are you a Welsh For Adults tutor?

Click on Tutor or Learner above for information as well as resources at every level.

-oOo-


Gêm yr Wythnos

Gêm ychydig yn fwy anodd yr wythnos hon! Cliciwch ar y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg. Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar 'Gwirio'. Wedyn gwrandewch ar y ffeil sain.
This week's game is a little harder! Click on the words in the correct order to form a sentence. After you finish, click on 'Gwirio' to check. Then listen to the audio file.

-oOo-

Hoff Adnoddau

Do you have any favourite resources on Y Bont? Have a browse! 

Click on the video above to get a quick taste of Welsh with Angharad and Gareth

-oOo-

Hefyd, medrwch ddefnyddio’r map isod neu’r ddewislen gwymp ar frig y dudalen i glicio ar eich Canolfan leol am wybodaeth sy’n lleol i chi.

You can also use the map below or the drop-down list at the head of the page to click on your local Centre for information that’s local to you.

Cardiff and the Vale of Glamorgan Glamorgan South West Wales North Wales Mid Wales Gwent