...

Welcome

Tiwtor       Dysgwr / Learner


Platfform e-ddysgu cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion.

  • Ydych chi’n dysgu Cymraeg?
  • Hoffech chi ddysgu Cymraeg?
  • Ydych chi’n diwtor Cymraeg i Oedolion?

Cliciwch ar Tiwtor neu Dysgwr uchod i gael gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer pob lefel.

A national Welsh for Adults e-learning platform.

  • Are you learning Welsh?
  • Would you like to learn Welsh?
  • Are you a Welsh For Adults tutor?

Click on Tutor or Learner above for information as well as resources at every level.


-oOo-Click on the video above to get a quick taste of Welsh with Angharad and Gareth


-oOo-


Grŵp Sgwrsio Aberteifi

Eich dosbarth ar fideo! Your class on video!

Danfonwch fideo byr o’ch dosbarth aton ni i ennill £25!  Cliciwch yma.

Send us a short video of your class and win £25! Click here.


-oOo-


Hefyd, medrwch ddefnyddio’r map isod neu’r ddewislen gwymp ar frig y dudalen i glicio ar eich Canolfan leol am wybodaeth sy’n lleol i chi.

You can also use the map below or the drop-down list at the head of the page to click on your local Centre for information that’s local to you.

Cardiff and the Vale of Glamorgan Glamorgan South West Wales North Wales Mid Wales Gwent


  

Hepgor Chwilio am adnoddau ar Y Bont - Search for resources on Y Bont

Chwilio am adnoddau ar Y Bont - Search for resources on Y Bont

Hepgor Geiriau Cyflym / Easy Welsh Words

Geiriau Cyflym / Easy Welsh Words

Arholiad

Arholiad

21 Awst 2014

This week's word is Arholiad - meaning Exam.  As in Oedd yr arholiad yn anodd?  (Was the exam difficult?), Mae pawb wedi pasio'r arholiad (Everyone's passed the exam) and Arholiad Sylfaen nesa! (Sylfaen exam next!).

12.%20Arholiad.mp3

12.1.mp3

12.2.mp3

12.3.mp3

Hepgor Newyddion!

Newyddion!

Enillwyr y Gystadleuaeth Tynnu Lluniau / Winners of the Photo Competition

O dan bont Aberteifi

Cliciwch ar y llun i weld pwy yw enillwyr y gystadleuaeth! Click on the photo to see the competition winners.

-oOo-

Dau fideo newydd o ddosbarthiadau yn yr Andes!

Ysgol Gymraeg yr Andes


Cliciwch ar y llun! / Click on the photo!

-oOo-

Hepgor Y Bont ar Twitter

Y Bont ar Twitter

Hepgor Facebook

Facebook

Facebook

Dilynwch Y Bont ar Facebook - cliciwch ar y logo.

Follow Y Bont on Facebook - click on the logo.

Hepgor HwbTV

HwbTV

HwbTV

Cliciwch ar y logo i weld clipiau o'r rhaglen 'Hwb'.

Click on the logo to see clips from the programme 'Hwb'.

Hepgor Newyddion BBC Cymru

Newyddion BBC Cymru

Hepgor Golwg360

Golwg360

Hepgor Calendr

Calendr

Su Ll Ma Me Ia Gw Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 Heddiw Sadwrn, 30 Awst 30
31       
Hepgor Cofnodion blog diweddar

Cofnodion blog diweddar

Dim cofnodion diweddar
Hepgor Dewislen Blog

Dewislen Blog