...

Welcome

 Click on the video above to get a quick taste of Welsh with Angharad and Gareth


-oOo-

                   Eich clipiau fideo

Eich dosbarth ar fideo! Your class on video!

Danfonwch fideo byr o’ch dosbarth aton ni i ennill £25! 

Am fanylion ac i weld clipliau fideo dosbarthiadau eraill, cliciwch yma.

Send us a short fideo of your class and win £25! 

For details and to see clips of other classes, clic here.

-oOo-

  

       


Y Bont - Platfform e-ddysgu cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion.
A national Welsh for Adults e-learning platform.

 *   Ydych chi’n dysgu Cymraeg?
 *   Hoffech chi ddysgu Cymraeg?
 *   Ydych chi’n diwtor Cymraeg i Oedolion?

Cliciwch ar Tiwtor neu Dysgwr uchod i gael gwybodaeth gyffredinol am y maes Cymraeg i Oedolion. Mae pob math o adnoddau ar gyfer pob lefel ar gael hefyd i'ch helpu i ddefnyddio a datblygu eich sgiliau iaith.

 *   Are you learning Welsh?
 *   Would you like to learn Welsh?
 *   Are you a Welsh For Adults tutor?

Click on Tutor or Learner above to access general information about Welsh for Adults. You can also access all kinds of resources at every level to help you use and develop your language skills.

Hefyd, medrwch ddefnyddio’r map isod neu’r rhestr uchod ar frig y dudalen i glicio ar eich Canolfan leol am wybodaeth sy’n lleol i chi.

You can also use the map below or the drop-down list above to click on your local Centre for information that’s local to you.

Cardiff and the Vale of Glamorgan Glamorgan South West Wales North Wales Mid Wales Gwent


Hepgor MewngofnodiHepgor Chwilio am adnoddau ar Y Bont - Search for resources on Y Bont

Chwilio am adnoddau ar Y Bont - Search for resources on Y Bont

Hepgor Easy Welsh Words / Geiriau Cyflym

Easy Welsh Words / Geiriau Cyflym

Pasg

Pasg Hapus

16 Ebrill 2014

This week's word is Pasg - meaning Easter.  As in Pasg Hapus  (Happy Easter), Sul y Pasg (Easter Sunday) and Wy Pasg (Easter egg). Mmm!

Pasg.mp3

PasgHapus.mp3

SulyPasg.mp3

WyPasg.mp3

Hepgor Newyddion!

Newyddion!

Tiwtoriaid Newydd - Cyfres o Fideos Defnyddiol


Os dych chi'n dechrau, neu newydd ddechrau, yn y maes Cymraeg i Oedolion, fe gewch y gyfres hon o fideos gan Haydn Hughes, yn ddefnyddiol tu hwnt.

Haydn Hughes

Fe welir y fideos o dan 'Hyfforddiant' yn yr adran 'Datblygiad Proffesiynol' ond cliciwch ar lun Haydn i fynd yn union atyn nhw.

-oOo-


Hepgor Y Bont ar Twitter

Y Bont ar Twitter

Hepgor Facebook

Facebook

Facebook

Dilynwch Y Bont ar Facebook - cliciwch ar y logo.

Follow Y Bont on Facebook - click on the logo.

Hepgor Calendr

Calendr

Su Ll Ma Me Ia Gw Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 Heddiw Sadwrn, 19 Ebrill 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Hepgor Cofnodion blog diweddar

Cofnodion blog diweddar

Dim cofnodion diweddar
Hepgor Dewislen Blog

Dewislen Blog

Hepgor HwbTV

HwbTV

HwbTV

Cliciwch ar y logo i weld clipiau o'r rhaglen 'Hwb'.

Click on the logo to see clips from the programme 'Hwb'.

Hepgor Newyddion BBC Cymru

Newyddion BBC Cymru

Hepgor Golwg360

Golwg360